KASUTUSLUBA

Kasutusluba on eelkõige vajalik sinu ja su lähedaste ohutuse tagamiseks!

 

Lisaks on veel mõned olukorrad, kus kasutusloa puudumine võib kaasa tuua probleeme, mille lahendamisega kaasnevad märkimisväärsed kulud.

 

• Tulekahju – Kõikide ehitiste registrisse kandmine on vajalik võimaliku tulekahju korral, et Päästeametil oleks juba väljakutse hetkel info kinnistul või selle läheduses paiknevate hoonete kohta.

 

• Kindlustus – Puudulikud registriandmed võivad tekitada probleeme õnnetusjuhtumi korral õiglase hüvitise saamisega. Ehkki kasutusloa puudumine ei välista kindlustushüvitise saamist, tasub teada, et ehitusvigadest tingitud kahju korral võib kasutusloa puudumine tähendada hüvitisest ilmajäämist või kahju hüvitamist vaid hoone seadusliku osa ulatuses.

 

• Kinnisvara müük – Kasutusloa puudumine vähendab müüdava kinnisvara väärtust, pikendab müügiperioodi ja halvimal juhul võib kinnisvara jäädagi müümata, sest potentsiaalsed ostjad ei saa sellise kinnisvara tagatisel laenu. Pangad soovivad teada, miks pole hoonele väljastatud kasutusluba ning võivad keelduda sellise kinnisvara finantseerimisest või käsitleda ehitist pooleliolevana ja vähendada laenusummat.

 

• Kohaliku omavalitsuse sanktsioonid – Kohalik omavalitsus saab ehitusjärelevalve käigus kontrollida kasutusloa ja ehitise kasutusteatise olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavust ning lubade puudumisel teha ettekirjutuse vastavate lubade taotlemiseks ning kasutada sunniraha ettekirjutuse täitmise tagamiseks.

 

Võtke julgelt ühendust hinnapakkumise saamiseks ohutuehitus@gmail.com, 56248963