KÜTTESÜSTEEMIDE EKSPERTHINNANG

Millal tuleb teostada küttesüsteemi ekspertiis?

Kui küttesüsteemis olevatele kolletele ei ole koostatud projekti ega kaetud tööde akti koos teostusjoonistega (litsentsiga pottsepa poolt), siis tuleb teostada küttesüsteemi ekspertiis.

 

Kellel on vaja küttesüsteemi ekspertiisi?

Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik eelkõige maja omanikule endale, tagamaks ohutu küttekollete kasutamise. Lisaks on ekspertiis vajalik neile, kes taotlevad kasutusluba ning juhul kui küttekolletel puuduvad dokumendid (tootjapoolne küttekeha pass, sertifikaat, kaetud tööde akt paigaldajalt).

 

Võtke julgelt ühendust hinnapakkumise saamiseks ohutuehitus@gmail.com, 56248963