Tuleohutus

Tule- ja ehitusalane nõustamine

 • Ehitusalane nõustamine tuleohutuse valdkonnas
 • Ehitusprojekti tuleohutusalane ekspertiis
 • Ehitise või selle osa tuleohutusalane ekspertiis
 • Omanikujärelevalve teostamine ehitamise üle tuleohutuse valdkonnas

Tuletõkketööd

Tuletõketööde käigus hindame ehitise kandekonstruktsioone, kontrollime tuletõkkesektsioone, et need oleksid ühtsed ja terviklikud.

Juhul, kui ülevaatuse käigus selgub, et tuletõkkesektsioonid ei ole ehitatud vastavalt kehtivale seadusandlusele ning nad pole nõuetele vastavad, siis leiame kindlasti lahenduse, Meie pikaajaliste kogemustega eksperdid tulevad ja teostavad töö täpselt nii nagu peab -Teie soove ja ohutust arvesse võttes.

Lisaks teostame ehitustöid ka siis kui tuleohutusauditi ülevaatuse käigus on selgunud puuduseid ning mis takistab positiivse kasutusloa saamist.

Meie poolt pakutavad teenused:

 • Tuletõkkeuste paigaldus
 • Tuletõkketööde läbiviimine
 • Läbiviikude tihendamine
 • Metall-, betoon- ja puitkonstruktsioonide võõpamine
 • Konsultatsioonid ja koolitused
 • Erilahendused
 • Ehituslikud tuleohutuslahendused

Tuleohutusalane dokumentatsioon

Aitame korrastada Teie ettevõtte tuleohutustalast dokumentatsiooni ehk viime läbi tuleohutusülevaatuse, mille käigus hindame ja tutvume Teie poolt esitatud dokumentidega. Kui peaks selguma, et Teil puuduvad alljärgnevad plaanid/skeemid, siis leiame olukorrale kiire lahenduse ning aitame Teid.

Lisaks kui Te peaksite jääma jänni ka dokumentide korrastamisega ning näete, et EHR dokumentide laadimine kulutab Teie aega liialt, siis võite julgelt pöörduda meie kogenud spetsialistide poole, kes aitavad Teil laadida kõik dokumendid EHR-i. Veel aitame Teid kogu bürokraatliku protsessi vältel ehk esindame Teie huve nii Päästeametis kui ka kohalikus omavalitsuses ja Teil ei jää muud üle kui vaid oodata, et meie kogenud eksperdid kogu protsessi Teie eest meeldivaks muudavad.

 • Tulekahju korral tegutsemise plaan
 • Projektide tuleohutuse osa koostamine
 • Evakuatsiooniskeemid
 • Enesekontrolli tuleohutusaruanne
 • Operatiivkaartide koostamine
 • Dokumentide laadimine EHR-i
 • Kütteseadmete ekspertiis
 • Tuleohutusauditi koostamine